Pages

Monday, January 31, 2011

බැරිනම් උගන්නන්න


ගිණියම් පොළව
ඉරිතලා
සිටවා
ගිණියම් ගල් කණු
තලා එය
මිටෙන්
කුඩු කර
විසුරුවා
දස අත
ඇවිද්දවන්න
නූබේ පුතු
ඊයේ ඇවිද්ද
පළමුවර
ගිණියම් පොළව මත
සිඟිති පා තබා........

දවවන්න
සිඟිති පතුල්
ගල් කට්ටක්ව
රළු වෙන්න
පයගහන්න
හැම තැනම
බිය නැතිව වේදනාවට......

නුඹ මෙන් නොවන්න
පලායන
බයගුල්ලෙක්
පය නොතබන
ජීවිතයේ රළු මතුපිටට........Saturday, January 29, 2011

To Jostein Gaarder

Its Philosophy

to you

Sophie's World....

you take her

a journey of philosophy

to

question everything

see inside of everything

of life

but Sophie???

I don't see

the Sophie you show

I see Sophie

everywhere here

struggling with everything

looking inside of everything

to live life.....

The Sophie you see

The Sophie I see

for me

Fantasy and Reality

Commode and Squat

My mother Sophie

plucks tea everyday,

I'm a part of

Sophie's world

No!!!

I am Sophie's world

My mother

wasted

all money

she saved in a year

to buy

Sophie's World

for me

to

learn philosophy

I read

I question

is this real!!!

all comforts Sophie has!!!

thats the Sophie's World?

in book

In real

I see Sophie Cry

I see Sophie Suffer

Jostein Gaarder.....

why all these lies

I see Sophie's World

then,

I know philosophy

I am Sophie's World

I need money

My mother Sophie spent

for Sophie's World

we are hungry

we need to eat

at least once a day

thats the philosophy......

Tuesday, January 25, 2011

ලියන්න ලියන්න


ලියන්නම් කවක්
අලවන්න
ගැලවි ගැලවි
යන
හදවතේ
පතුරු.....

ජීවිතය නම්
බොරුවෙ
ගිලී ගසා යන
බුද්ධියට
එල්ලෙන්න
කොටයක් වෙන්න

මගූල් පෝරුවෙ
ලෑල්ලක් කැඩිල
කකුල හිරවුන
මිනිහට
අත දෙන්න..........

Wednesday, January 19, 2011

e-Love

Hey you

am talking

can you listen

Florentino Ariza

I hate

you

your waiting

for love

my love

having

cholera

it's dieing

dieing

it is a ball

a big ball

full of shit

Come it's open

the drama

of

green shit ball...!

thousand

opera lenses

aimed to my

ball

love ball

shoot it

through

opera lenses

by words

to explode.....

and I will

explode your

ball of

love

fantasy of

true love

each of you

hiding in hearts.....

spit

spit

spit

on my love

it's

having cholera

it's shit

to you

to civilization.....

Ariza

am not a hunter

like you

I can't hunt

women....

you loved

in a time of cholera

I love

the cholera

that makes you

die

alone

with love......

Monday, January 10, 2011

Iඈම්ට Xඈම්


විභාගය ලෙඩක්
පාඩම බෙහෙතක්
බෙහෙත පෙත්තක්
පෙත්ත සෙල් ලිපියක්

ගිලින්න
සෙල් ලිපිය
කූල්
කෝක් එකක් එක්ක
ජීවිතේ මල්
වෙන්න......

Sunday, January 9, 2011

සුසුම්බිය පසුම්බිය


ඇයව කර
කඩිත්තක් මඩ
නුඹව කර
ගෙම්බෙක් එමත
හඬ නගා
පිටව ගිය
සුසුම් වැල්
කෝ.....?

නුඹ රවටා ඇගෙන් ගිය සුසුම් වැල්
යැව්වා ඇයට නුඹෙන් සුදු කුසුම් වැල්

කඩිත්තේ පෙඟුනු
ගෙම්බා අසල
උඩුබැලිව
සිතනවා
කොහේ සැඟවීද
ඒ.....
චපල
සුසුම් වැල්
මේ කුඩා
කුටිය තුල

ඇයට රිංගූ හොරෙන්
චපල සුදු කුසුම් වැල්
අදිනු නොහැකිව නැවත
ගැහෙනවා ඇතුලෙන්
දෙදෙනාම බියෙන්

සොයන්න
පිටව ගිය
රැවටිලිකාර
සුසුම් වැල්
ඇද යට
මේස යට
සිවිලිමේ
පංකා පෙති අතර
සොයා මිරිකන්න
යුශ බේරෙන්න
ඇගේ
කටට
නහයට
එලවන්න
ආ දිහාවට
නුඹ රැවටූ
රැවටිලිකාර සුසුම් වැල්
නැතිවෙන්න බිය
දෙන්නගෙම.....

මූසිලයෙක්ට... හැපි එන්ඩින්ග්??? ‍

වීණාව වැයෙනව

ස්වර දෝරෙ ගලනව
වීණාව පණ ගැහෙනව
මට සතුටු හිතෙනව
ඒත් සමහරු යනව
වීණාව ඉන්නව
දරාන අමාරුව
මම වයන දරදඬුව
මගෙ අමුතු සංගීතයෙ මාව

හැපි එන්ඩින්ග්?ද?
ගුත්තිල ගුරු...
සංගීතය හරි
ඒත් නැහැ
පරමාදර්ශි..
දරදඬු මගෙන්
වැයෙන ස්වර
අමුයි..
තාලය කඩන මම
අමුයි..
මගේ සංගීතය වෙනස්
තාලය දුරස්
අහන්න
හීමීට
ස්වරයක් ස්වරයක් පාසා
හමුවෙයි
තාලය එවිට
හොර රහසෙ
කනට එන...
ඒ මමද?

මම හොයන්න
දැල් දාමු
ඔබත් හොයන්න
නුඹලාව
මාත් එක්කම
කැඩිල
විසිරිල
අපි...
හැම තැනම
හොයන්න
මිනිසාව...
සංගීතය අහන
සහ
සංගීතය විඳින
බය නැතුව
දෙයියන්ට,
හොයන්න
කලාකරුවාව
සංගීතය හදන
සහ
සංගීතය බෙදන
බය නැතුව
රජුට...

කොහේද කොහේද??
අපේ ලොවක්??
කියල
ඔළුව නමන්න
මට බැහැ...
මම
මූසිල
මම
ලෙනින්
මම
මූසිල ලෙනින්....
මම එකතුවක්
වෙනස්
මම දයලෙක්තිකයි...
මට ඕනි
මිනිස්සු
අහන්න සංගීතය
අනෙකාව දන්න
තමන්ව අදුරන,
මට ඕනි
මිනිස්සු
විවරන්න සංගීතය
අනෙකාට ගරු කරන
තම කටින්
පර කතා නොකියන...

නැහැ
හැපි එන්ඩින්ග්ස්...
මට
ගුරුට
මේ...
......................
හදන්නෙ කොහොමද
හොඳ
කතා සාරයක්
එන්ඩිංග්ස් නැති
ධවල කරත්ත නැති...........